Voor werkgevers

De laatste tijd wordt steeds meer verantwoordelijkheid rond verzuim en arbeidsongeschiktheid bij u als werkgever neergelegd. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan uw kennis van de regelgeving, aan uw personeels- en verzuimbeleid en aan uw inspanningen om zieke of ontslagen werknemers weer aan werk te helpen.

Met grote financiële gevolgen als u niet aan de eisen voldoet. Wij hebben ruime ervaring om u hierin te begeleiden. 

Verzuim

Integrale verzuimaanpak: preventie tot interventie.

Outplacement

Wij begeleiden uw werknemer naar nieuw werk als hij om wat voor reden dan ook niet meer bij u aan de slag kan blijven.

Conflict

Wij bemiddelen bij arbeidsconflicten in uw organisatie.

Werving en Selectie

Wij helpen u bij het invullen van uw openstaande vacatures.

Detachering

Bent u op zoek naar ander tijdelijke arbeidskrachten? Wij helpen u graag verder