Verzuim

Als verzekeraar wilt u verzuim bij uw opdrachtgevers natuurlijk zoveel mogelijk beperkt houden. Wij helpen u verzuim te voorkomen, verkorten en beëindigen.

Advies verzuimbeleid

Goed verzuimbeleid is essentieel bij het terugdringen van verzuim. Op grond van een zogenaamde nulmeting, een analyse van alle lopende verzuimgevallen in het bedrijf, kunnen wij advies opstellen over de manier waarop het verzuimbeleid verbeterd kan worden bij uw opdrachtgevers.

Verzuiminterventie

Als verzuim meer dan vier weken duurt en er geen zicht is op een concrete hersteldatum, is interventie nodig. Door een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen we een analyse en plan van aanpak maken om het verzuim te beëindigen.

Hierdoor wordt duidelijk of herplaatsing bij dezelfde werkgever mogelijk is. Is dit niet het geval, dan kunnen wij outplacement verzorgen.

Contact

Contact formulier