Opleiding: Woonbegeleider

 • Opleiding: Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen (Activiteitenbegeleiding / Woonbegeleiding)
 • Branche erkend diploma: Ja
 • Opleidingslocaties: Utrecht, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Rotterdam
 • Instroommoment: Flexibel, bediening instroom
 • Wijze van onderricht: Schriftelijk en mondeling
 • Prijs opleiding inclusief beroepspraktijkvorming: Op aanvraag – neem contact op 
 • Maximale studiebelasting per week (incl. Praktijkstage en lesuren):  24 – 32 uur per week
 • Opleidingsduur (theorie en beroepspraktijkvorming): 12  maanden
 • Garantie op werk na afronding opleiding: Voldoende 
 • Begeleiding en nazorg op werkplek: Ja 

Toelatingseisen

 • Gemotiveerd zijn om zelfstandig te studeren
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal mondeling als schriftelijk
 • Geen specifieke vooropleiding vereist

Omschrijving van de opleiding
Beroepsprofiel
Als Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen ben je werkzaam in instellingen die hulp bieden op het gebied van wonen, dagbesteding en / of vrije tijd aan cliënten die tijdelijk of permanente ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken in de samenleving. De instellingen bieden intramurale, semimurale of ambulante zorg- en dienstverlening.
De Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen is bijvoorbeeld werkzaam als woonbegeleider in een verslavingskliniek, in opvang voor dak- en thuislozen, vrouwenopvang of in een psychiatrische kliniek.De Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen kan ook werkzaam zijn als activiteitenbegeleider in een activiteitencentrum voor dagbesteding, een welzijnsinstelling, een sociale werkplaats, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting, een verpleeghuis of een asielzoekerscentrum. De medewerker volwassenenwerk vooral met cliënten met een psychosociale of gedragsproblematiek en met ouderen.

De Persoonlijk Begeleider – Specifieke Doelgroepen heeft een uitvoerende, adviserende, initiërende en coördinerende rol. Je wisselt voortdurend van rol, afhankelijk van de soort begeleiding, die per context en per doelgroep verschilt. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden met betrekking tot verzorging, ondersteuning en begeleiding van de cliënt.

Je handelt zelfstandig en stemt je handelen af ​​met het (multidisciplinair) team of je leidinggevende. Wanneer nodig consulteer je deskundigen. Voor de uitvoering van bepaalde activiteiten, schakel je zelfstandig anderen in en draag je zelf zorg voor de coördinatie van de activiteiten.

Inhoud van de opleiding

Binnen de opleiding werken wij samen met het opleidingsinstituut NTI. De opleiding bevat de volgende onderdelen:

 • individu en samenleving;
 • methodische vaardigheden;
 • sociale vaardigheden;
 • organisatorische vaardigheden;
 • professionaliteit en kwaliteitszorg;
 • mens, arbeid en samenleving;
 • Engels;
 • verzorgen;
 • gezelschap;
 • Persoonlijke Begeleiding;
 • beroepspraktijkvorming.

Begeleiding tijdens de opleiding
Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door een leercoach. De cursist studeert thuis en is daarnaast één dag per week aanwezig op een locatie in de regio, om onder begeleiding van de leercoach te studeren. De leercoach kijkt naar huiswerk, corrigeert en voorziet huiswerk van commentaar en aanwijzingen. Op de praktijkplaats wordt de cursist begeleid door een praktijkbegeleider van het praktijkbedrijf. De praktijkbegeleider bespreekt en beoordeelt samen met de leercoach de praktijkopdrachten van de cursist.

Beroepspraktijkvorming (stage)
Bij de start aan het theoriedeel van de opleiding wordt de cursist door een coach begeleid naar een praktijkplaats bij één van de samenwerkende werkgevers. De praktijkstage vindt plaats aan de hand van een praktijkwerkboek, opdrachten zijn opgenomen. De praktijkbegeleider bespreekt de opdrachten met de cursist tijdens een praktijkbespreking. In het praktijkwerkboek is alle relevante informatie over de stage opgenomen.

Duur van de opleiding
De opleiding duurt maximaal 12 maanden (50 weken). 1 dag per week naar school. Gedurende de gehele opleiding loopt de cursist minimaal 20 uur per week praktijkstage.

Examen
Regelmatig is er de mogelijkheid om een ​​examen af ​​te leggen op een van de examenlocaties. Daarnaast dienen de praktijkopdrachten te worden door de praktijkbegeleider van het stagebedrijf in overeenstemming met de leercoach. Tevens zal een eindgesprek onderdeel uitmaken van het examentraject.

Diploma
De opleiding is competentiegericht en wordt afgesloten met een erkend mbo-diploma niveau 4.

Garantie op werk na afronding van de opleiding
Na afronding van de opleiding is de deelnemer gediplomeerd en in staat om zelfstandig te werken en kan dan in dienst treden bij één van de werkgevers in het werkveld.
Wij hebben de deelnemer naar een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden / maximaal 40 uur per week bij één van de samenwerkende werkgevers. Bij goed functioneren zal het dienstverband bij de werkgever verlengd worden. Parttime werken is bespreekbaar met de toekomstige werkgever.

Kosten per deelnemer
Totale kosten opleidingstraject: Op aanvraag – neem contact op
• Kennismaking met de deelnemer
• Uitgebreide intake
• Specialistische vakopleiding tot Persoonlijk Begeleider – Specifieke doelgroepen
• Begeleiding naar praktijkplaats
• 1x theorieexamen
• 1x Praktijkexamen
• Boeken en schrijfmateriaal
• Stagebegeleiding
• Praktijkbegeleiding per kandidaat
• Begeleiding en rapportage per kandidaat naar arbeidspositie
• Begeleiding naar een arbeidsovereenkomst na een afronding van de opleiding van minimaal
6 maanden / maximaal 40 uur per week. Parttime mogelijkheden bespreekbaar met de
toekomstige werkgever.
• Nazorg en begeleiding gedurende het dienstverband bij de werkgever

Contact

Contact formulier