Opleiding: Helpende Zorg & Welzijn

 • Opleiding: Helpende Zorg & Welzijn
 • Branche erkend diploma: Ja
 • Opleidingslocaties: Utrecht, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Rotterdam
 • Instroommoment: Flexibel, bediening instroom
 • Wijze van onderricht: Schriftelijk en mondeling
 • Prijs opleiding inclusief beroepspraktijkvorming: Op aanvraag – neem contact op 
 • Maximale studiebelasting per week (incl. Praktijkstage en lesuren):  16 – 32 uur per week
 • Opleidingsduur (theorie en beroepspraktijkvorming): 12  maanden
 • Garantie op werk na afronding opleiding: Voldoende 
 • Begeleiding en nazorg op werkplek: Ja 

Toelatingseisen

 • Gemotiveerd zijn om zelfstandig te studeren
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal mondeling als schriftelijk
 • Geen specifieke vooropleiding vereist

Omschrijving van de opleiding
Beroepsprofiel
Als Helpende Zorg en Welzijn dienstverlener niveau 2 ben je werkzaam in een stabiele werkomgeving. De werkzaamheden die je verricht zijn ondersteunend van aard en kunnen, afhankelijk van het type organisatie, zeer verschillend zijn. Je bent werkzaam voor een bedrijf of organisatie dat diensten verleent aan individuele zorgvragers of aan een groep zorgvragers. Dit kunnen zowel interne als externe zorgvragers zijn. Bijvoorbeeld facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, productieomgevingen, recreatiebedrijven, zwembaden, attracties parken, (semi) overheidsinstellingen, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, groepsaccommodaties, indoor- en outdoorcentra, sportverenigingen en sporthuizen.De doelgroep waarmee je te maken is, is erg divers en gevarieerd in leeftijd, cultuur, leefstijl en maatschappelijke positie.

Als beroepsbeoefenaar Helpende Zorg en Welzijn ondersteun je cliënten op diverse manieren. Naast persoonlijke verzorging begeleid je hen bij wonen en welzijn. Je leert een fijne woonomgeving voor de zorgvrager waar hij of zij zich thuis voelt. Je ondersteunt hem bij de keuze van activiteiten en het vervoer. Ook help je collega’s bij het organiseren van activiteiten zoals spel, recreatie en educatie.

Bij al je genomen werk je vanuit de gedachte dat de zorgvrager zelf de regie wil voeren over zijn of haar leven. Afhankelijk van de situatie je hierbij de juiste, ondersteuning. Op basis van een soort zorg-, begeleidings- of activiteitenplan stel je een planning op van jouw leefwerkzaamheden. Op basis van die planning heb je regelmatig werkoverleg met collega’s, mantelzorgers en / of wettelijke vertegenwoordigers van de zorgvrager.

Inhoud van de opleiding

Binnen de opleiding werken wij samen met het opleidingsinstituut NTI. De opleiding bevat de volgende onderdelen:

 • individu en samenleving;
 • methodische vaardigheden;
 • sociale vaardigheden;
 • organisatorische vaardigheden;
 • professionaliteit en kwaliteitszorg;
 • mens, arbeid en samenleving;
 • Engels;
 • verzorgen;
 • gezelschap;
 • Persoonlijke Begeleiding;
 • beroepspraktijkvorming.

Begeleiding tijdens de opleiding
Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door een leercoach. De cursist studeert thuis en is daarnaast één dag per week aanwezig op een locatie in de regio, om onder begeleiding van de leercoach te studeren. De leercoach kijkt naar huiswerk, corrigeert en voorziet huiswerk van commentaar en aanwijzingen. Op de praktijkplaats wordt de cursist begeleid door een praktijkbegeleider van het praktijkbedrijf. De praktijkbegeleider bespreekt en beoordeelt samen met de leercoach de praktijkopdrachten van de cursist.

Beroepspraktijkvorming (stage)
Bij de start aan het theoriedeel van de opleiding wordt de cursist door een coach begeleid naar een praktijkplaats bij één van de samenwerkende werkgevers. De praktijkstage vindt plaats aan de hand van een praktijkwerkboek, opdrachten zijn opgenomen. De praktijkbegeleider bespreekt de opdrachten met de cursist tijdens een praktijkbespreking. In het praktijkwerkboek is alle relevante informatie over de stage opgenomen.

Duur van de opleiding
De opleiding duurt maximaal 12 maanden (50 weken). 1 dag per week naar school. Gedurende de gehele opleiding loopt de cursist minimaal 20 uur per week praktijkstage.

Examen
Regelmatig is er de mogelijkheid om een ​​examen af ​​te leggen op een van de examenlocaties. Daarnaast dienen de praktijkopdrachten te worden door de praktijkbegeleider van het stagebedrijf in overeenstemming met de leercoach. Tevens zal een eindgesprek onderdeel uitmaken van het examentraject.

Diploma
De opleiding is competentiegericht en wordt afgesloten met een erkend mbo-diploma niveau 2.

Garantie op werk na afronding van de opleiding
Na afronding van de opleiding is de deelnemer gediplomeerd en in staat om zelfstandig te werken en kan dan in dienst treden bij één van de werkgevers in het werkveld.
Wij hebben de deelnemer naar een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden / maximaal 40 uur per week bij één van de samenwerkende werkgevers. Bij goed functioneren zal het dienstverband bij de werkgever verlengd worden. Parttime werken is bespreekbaar met de toekomstige werkgever.

Kosten per deelnemer
Totale kosten opleidingstraject: Op aanvraag – neem contact op
• Kennismaking met de deelnemer
• Uitgebreide intake
• Specialistische vakopleiding tot Helpende Zorg & Welzijn
• Begeleiding naar praktijkplaats
• 1x theorie examen
• 1x Praktijkexamen
• Boeken en schrijfmateriaal
• Stagebegeleiding
• Praktijkbegeleiding per kandidaat
• Begeleiding en rapportage per kandidaat naar arbeidspositie
• Begeleiding naar een arbeidsovereenkomst na een afronding van de opleiding van minimaal 6 maanden / maximaal 40 uur per week. Parttime mogelijkheden bespreekbaar met de toekomstige werkgever.
• Nazorg en begeleiding gedurende het dienstverband bij de werkgever

Contact

Contact formulier