Opleiding: Boekhoudkundig medewerker

 • Opleiding: Boekhoudkundig medewerker
 • Branche erkend diploma: Ja
 • Opleidinglocaties: Utrecht, Amersfoort, Dordrecht, Capelle aan den Ijssel, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam.
 • Instroommoment: Flexibel, maandelijkse instroom
 • Wijze van onderricht: Schriftelijk en mondeling
 • Prijs opleiding inclusief beroepspraktijkvorming: Op aanvraag – neem contact op 
  • Maximale studiebelasting per week (incl. praktijkstage en lesuren): 16 – 32 uur per week
 • Opleidingsduur (theorie en beroepspraktijkvorming): 9 maanden
 • Garantie op werk na afronding opleiding: Voldoende 
 • Begeleiding en nazorg op werkplek: Ja 

Toelatingseisen

 • Gemotiveerd zijn om zelfstandig te studeren
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk
 • Geen specifieke vooropleiding vereist

Omschrijving van de opleiding

Met de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) verkrijg je een goed inzicht in de financieel administratieve en bedrijfseconomische processen in een organisatie. Na het behalen van het diploma PDB ben je in staat om zelfstandig de boekhouding te voeren van een kleine of middelgrote onderneming.

Inhoud van de opleiding
De opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) bestaat uit de onderdelen:

 • Kostencalculatie
 • Financiering
 • Bedrijfsadministratie

In het onderdeel Kostencalculatie wordt met name aandacht besteed aan calculaties met betrekking tot de kostprijs, de winst, de verkoopprijs, afschrijving en interest.

Bij Financiering komen de volgende onderwerpen aan bod: rechtsvormen, eigen en vreemd vermogen en kengetallen voor de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Het laatste onderdeel, Bedrijfsadministratie, gaat over de financiele administratie en alle zaken die je daarvoor moet kennen, zoals dagboeken en subadministraties, in- en verkopen, permanence, voorzieningen, etc.

Begeleiding tijdens de opleiding
Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door een leercoach. De cursist studeert een dagdeel per week thuis en is daarnaast één dagdeel per week aanwezig op een locatie in de regio, om onder begeleiding van de leercoach te studeren en klassikale lessen te volgen. De leercoach kijkt huiswerk na, corrigeert en voorziet huiswerk van commentaar en aanwijzingen. Op de praktijkplaats wordt de cursist begeleid door een praktijkbegeleider van het praktijkbedrijf.

Beroepspraktijkvorming (stage)
Binnen het theoriedeel van de opleiding wordt de cursist door een coach begeleid naar een praktijkplaats bij één van de werkgevers in het werkveld.

Duur van de opleiding
De opleiding duurt maximaal 9 maanden. 1 dagdeel per week naar school. Gedurende de gehele opleiding loopt de cursist minimaal 8 – 16 uur per week praktijkstage.

Examen

De examens voor de Opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering (de “Associatie”). 

Mede door onze intensieve begeleiding wordt je met onze opleiding volledig voorbereid op de examens. Samen met jouw inzet en motivatie ben je daarmee uitstekend in staat om het veelgevraagde diploma Praktijkdiploma Boekhouden te behalen.

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met het Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). 

Dienstverband
Na afronding van de opleiding is de deelnemer gediplomeerd en in staat om zelfstandig te werken en kan dan in dienst treden bij één van de samenwerkende werkgevers in het werkveld.
Wij verzorgen voor de deelnemer een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden/ maximaal 40 uur per week bij één van de samenwerkende werkgevers. Bij goed functioneren zal het dienstverband bij de werkgever verlengd worden. Parttime werken is bespreekbaar met de toekomstige werkgever.

Kosten per deelnemer
Totale kosten opleidingstraject: Op aanvraag – neem contact op
• Kennismaking met de deelnemer
• Uitgebreide intake
• Specialistische vakopleiding tot Boekhoudkundig medewerker
• Begeleiding naar praktijkplaats
• Theorie examens
• Praktijkexamens
• Boeken en schrijfmateriaal
• Stagebegeleiding
• Praktijkbegeleiding per kandidaat
• Begeleiding en rapportage per kandidaat naar arbeidspositie
• Begeleiding naar een arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding van minimaal 6 maanden/ maximaal 40 uur per week. Parttime mogelijkheden bespreekbaar met de toekomstige werkgever.
• Nazorg en begeleiding gedurende het dienstverband bij de werkgever

Contact

Contact formulier