Opleiding: Apothekersassistent

 • Opleiding: Apothekersassistent
 • Opleidinglocaties: Utrecht, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Rotterdam 
 • Instroommoment: Flexibel, bediening instroom
 • Wijze van onderricht: Schriftelijk en mondeling
 • Prijs opleiding inclusief beroepspraktijkvorming: Op aanvraag – neem contact op 
 • Maximale studiebelasting per week (incl. Praktijkstage en lesuren):  24 – 32 uur per week
 • Opleidingsduur (theorie en beroepspraktijkvorming): 12 maanden
 • Garantie op werk na afronding opleiding: Voldoende 
 • Begeleiding en nazorg op werkplek: Ja 

Vooropleiding / toelatingsvoorwaarden
MAVO-diploma en VMBO-diploma (theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg) en een minimale leeftijd van 20 jaar;
Op grond van diploma’s kunnen we vrijstellingen in de basisdeelkwalificaties.
De toelatingsprocedure bestaat uit een intake-gesprek.

Eventueel is een EVK / EVC-procedure mogelijk. Een EVK / EVC-procedure is bedoeld om vrijstelling te maken voor onderdelen van de opleiding op basis van riet Eerder Verworven Competenties en Kwalificaties. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een aantoonbare vooropleiding kunnen in aanmerking komen voor een toelatingstest.

Algemeen
De apothekersassistent werkt in een reguliere apotheek, een ziekenhuisapotheek of in een mindere mate bij een apotheekhoudende huisarts.
Zorgvuldig genomen van de apothekersassistent zijn het bereiden, verstrekken, beheren van geneesmiddelen en het geven van informatie / voorlichting over geneesmiddelen. Een brede arbeidsmarkt met een vraag naar gekwalificeerde assistenten. Door de veelzijdigheid van de functie betreft dit een beroep met toekomst.
De ervaring leert dat cursisten van tijdens hun opleiding al een betaalde baan krijgen.

De opleiding
De opleiding Apothekersassistent is een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs. Specifieke vakken van de opleiding Apothekersassistent zijn geneesmiddelenleer, geneesmiddelenbereiding, managementbeheer en administratie binnen de apotheek. Algemene vakken zijn Nederlands, Engels, methodiek, preventie en voorlichting. Binnen de opleiding werken wij samen met het opleidingsinstituut NTI. 

Podium
Naast de vaardigheidstrainingen op school is er een podium in het studieprogramma opgenomen. Tijdens deze periode leert u de geleerde vaardigheden toe te passen in de praktijk bij een apotheek. U wordt begeleid door een deskundige begeleider. De etappe duurt minimaal 75 dagen (600 uur) en kan ook parttime doorlopen worden. U kunt stagelopen na het behalen van enkele specifieke deelkwalificaties en in overleg met uw stagebegeleider.
Deelkwalificaties
De opleiding tot apothekersassistent bestaat uit 11 deelkwalificaties en de stage.

Deelkwalificaties Apothekersassistent:

 • Individu en samenleving
 • Omgaan met patiënt & anderen binnen de beroepssituatie
 • Preventie en voorlichting
 • Mens, arbeid en samenleving
 • Engels
 • Werken volgens methodiek
 • Werken in een praktijk of instelling
 • Geneesmiddelen bereiden
 • Farmaceutische patiëntenzorg
 • Beheer, beheer en administratie AA
 • Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering AA

De deelkwalificaties worden afgesloten met een of meer examens die op de lesdagen worden afgenomen.

Studieduur
De opleiding duurt 1 jaar en heeft 50 lesweken. Indien u na 1 jaar het diploma niet heeft behaald is het mogelijk om de opleiding maandelijks te verlengen.

Garantie op werk na afronding van de opleiding
Na afronding van de opleiding is de deelnemer gediplomeerd en in staat om zelfstandig te werken en wordt door ons begeleid naar een werkgever in het werkveld.
Wij hebben de deelnemer naar een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden / maximaal 40 uur per week bij één van de samenwerkende werkgevers. Bij goed functioneren zal het dienstverband bij de werkgever verlengd worden. Parttime werken is bespreekbaar met de toekomstige werkgever.

Kosten per deelnemer
Totale kosten opleidingstraject: Op aanvraag – neem contact op

 • Kennismaking met de deelnemer
 • Specialistische vakopleiding tot Apothekersassistent (duur 50 weken)
 • 1 x theorie examen
 • 1 x praktijkexamen
 • Boeken en schrijfmateriaal
 • Begeleiding naar erkende praktijkplaats bij een apotheek
 • Praktijkbegeleiding op de werkvloer door een ervaren praktijkbegeleider
 • Begeleiding naar een arbeidsovereenkomst na afronding opleiding van minimaal 6 maanden / 40 uur per week. Parttime werken is bespreekbaar met de toekomstige werkgever. Bij goed werk wordt de arbeidsovereenkomst bij de werkgever verlengd.
 • Nazorg periode van 6 maanden gedurende het dienstverband

Contact

Contact formulier